I perioder kan der være mange myg, hvis forholdende er gode for myggene. Myggespray kan være en god ven.